Pivo a zdraví

Co říkají odborníci a média o vlivu pití piva na lidské zdraví? Je pivo součástí zdravého životního stylu? Jaká je doporučená denní dávka piva? Podívejte se na výběr nejzajímavějších článků z českých médií a názorů předních odborníků na téma pivo a zdraví.

Tn.cz: Tohle se Vám zalíbí. Výživový specialista radí: V létě pijte PIVO!

Pivo patří bezesporu mezi nejoblíbenější nápoje Čechů, říká v rozhovoru pro tn.cz výživový poradce Martin Škába. "V teplých letních měsících je pivo, zejména to nealkoholické, velmi osvěžující a v omezeném množství i pro tělo blahodárný nápoj. Pivo nás v létě příjemně ochladí, je ale lepší nevolit úplně ledové, spíše lehce vychlazené. Další výhodou je, že nealkoholické pivo je zásadotvorné, tedy že PH těla dostává do zásaditých hodnot. "Je to vlastně taková tekutá zelenina," vysvětluje Martin Škába.

Tip Blesku: Po sportu si dejte pivo! Nealkoholické!

Deník Blesk se v dubnu věnoval jarnímu sportování. V článku: "Nemusíte do posilovny, stačí vyrazit do přírody" doporučuje po sportu NEALKO PIVO! „Nealkoholické pivo je mnohem lepší alternativou pro doplnění minerálů než běžně dostupné iontové nápoje tvářící se jako ideální doplněk při sportování. Metabolicky se mnohem snáz odbourá a tělo jej zpracuje prakticky okamžitě,“ tvrdí výživový specialista Martin Škába.

Novinky.cz: Piva se nemusíte vzdát ani při hubnutí

Novinky.cz napsali v dubnu o tom, že se lidé nemusí vzdát piva ani při hubnutí. Alkohol je podle mnoha lidí nepřítel hubnutí. Podle odborníků ale velmi záleží, o jaký druh alkoholu se jedná a v jakém množství. Například pivo má pro organismus celou řadu pozitivních účinků a byla by škoda se ho zcela vzdávat. Navíc má dokonce nižší kalorickou hodnotu než mnohá červená vína.

České pivo obsahuje více zdraví prospěšných látek

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský zveřejnil nové poznatky o složení českého piva. Analýzou 38 vzorků piv plzeňského typu potvrdil jedinečné vlastnosti českého piva, které ukazují, že české pivo má více zdraví prospěšných látek než zahraniční. Dlouhodobé výzkumy ukazují, že umírněná konzumace českého piva může mít pozitivní vliv na prevenci řady civilizačních chorob, snižuje riziko aterosklerózy, snižuje stres, podporuje krevní oběh, některé složky obsažené v pivu mají protinádorový a antibakteriální charakter. 

Pivo, vitaminy a další důležité látky pro výživu a zdraví člověka

I když Česká republika podle výstavu piva zaujímá mezi světovými producenty patnácté místo s roční produkcí pohybující se okolo 18 milionů hektolitrů, patří jí absolutní a neotřesitelné prvenství v roční spotřebě na osobu, která se stále pohybuje okolo 160 litrů. Vzhledem k této skutečnosti je neustále třeba seznamovat veřejnost s tím, že pití piva má pozitivní účinky na její zdraví. Pivo je dispersní soustavou různých sloučenin. Navíc jde o koloidní roztok různých makromolekul – bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů a lipidů. 

Vliv umírněného požívání piva na lidské zdraví

O chronickém nadužívání alkoholu, jež je spojeno se závažnými medicínskými i společenskými dopady, bylo napsáno v odborné i laické literatuře již opravdu mnoho. Naopak o příznivém vlivu umírněné konzumace alkoholu - v našem prostředí nejčastěji piva - se dozvídáme jen poskrovnu. Teprve v posledních letech se tomuto tématu začala věnovat zvýšená pozornost a poté, co byla provedena řada seriózních vědeckých studií, začíná být i široká veřejnost informována o pozitivních stránkách spojených s konzumací těchto nápojů.

Pitný režim

Tekutiny jsou pro člověka nezbytnou složkou výživy, jejich význam je dán potřebou vody při metabolických pochodech probíhajících v těle. Množství tekutin, které člověk potřebuje, se liší podle věku (zejména ve vyšším věku se horší schopnost organismu efektivně hospodařit s vodou), prostředí a fyzické aktivity. Obecně lze říci, že je to 25 ml na kg hmotnosti a v nejvyšším věku 30 ml na kg tělesné hmotnosti.

Pivo jako potravina

Pivo lze zjednodušeně definovat jako slabý alkoholický nápoj, který tvoří 92 – 93 % vody, 4 % alkoholu, 0,5 % oxidu uhličitého a 2,5 - 3,5 % tzv. zbytkového extraktu, který obsahuje jednak látky z výchozích surovin (sladu a chmele), jednak produkty metabolické činnosti kvasinek. Složení piva závisí na množství a kvalitě přidávaných surovin i na způsobu jejich zpracování.

V pivu bylo nalezeno více než 3 000 chemických látek, více než 800 jich bylo identifikováno. Z hlediska nutričního (výživového) a zdravotního se uplatňují jednotlivé složky piva následujícím způsobem:

Průzkumy prokázaly: umírněná konzumace piva působí proti stresu

Výsledky projektu NUTRASTRESS (Nutraceutický význam piva) potvrzují, že pravidelná umírněná konzumace piva českého výrobce v modelu akademického stresu (tj. během zkouškového období) vedla k jeho snížení. Studenti po dobu 60 dní konzumovali jedno pivo denně (velké pro muže, malé pro ženy). Po této době nedošlo k očekávanému obvyklému poklesu absolutního počtu lymfocytů u sledovaných osob, což je průvodní jev období, kdy na člověka negativně působí stres. Naopak, v hodnocené skupině došlo k průměrnému vzestupu absolutního počtu lymfocytů o 8 % neboli k posílení obranného systému zkoumaných osob. Lymfocyty, které jsou druhem bílých krvinek, tvoří základ obranného (imunitního) systému lidského organismu. Toto zjištění vyplynulo z průzkumu, který uskutečnil odborný tým vedený doc. MUDr.

Alkohol a zdraví ve světle současných vědeckých výzkumů

Nejnovější výzkumy potvrzují závěry vědeckých zkoumání, že rozumná konzumace alkoholu pozitivně ovlivňuje fyzickou a duševní kondici zdravého člověka. Ve srovnání s abstinenty jsou ti, kteří dodržují relativně bezpečnou dávku konzumace alkoholu (pro zdravou dospělou populaci v rozmezí 20–40 g alkoholu za den, např. 0,5–1 l piva denně u mužů, u žen 0,3–0,6 l), méně náchylní např. na kardiovaskulární onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí současné populace. Pokud se spotřeba alkoholu pohybuje v uvedeném rozmezí, u zdravých jedinců dochází ke zvýšení sérové koncentrace HDL cholesterolu, což vede k poklesu krevního tlaku v důsledku rozšíření cév, změn vodního a minerálového hospodářství a snížení srážlivosti krve. Po požití piva se snižuje hladina krevního cukru a dochází např.

Stránky