Cenu českého sládka F. O. Poupěte převzal Pavel Dostálek

Český svaz pivovarů a sladoven udělil Cenu českého sládka Františka Ondřeje Poupěte pro rok 2015 prof. Ing. Pavlu Dostálkovi, CSc. za jeho přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím. Cenu převzal na Svatováclavské slavnosti českého piva, která se konala 23. září 2015 v hotelu Ambassador – Zlatá Husa v Praze.

„Vysoká škola chemicko-technologická v Praze byla a je líhní nejlepších odborníků pro české pivovarství a sladařství. Pavel Dostálek je člověk, který na této škole působí od počátku své profesní kariéry a po celou dobu se věnuje výzkumu a vzdělávání v oboru pivovarství a sladařství,“ říká František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Na cenu F.O. Poupěte byl nominovaný za to, jak neúnavně své nabyté znalosti a zkušenosti přenáší do praxe, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale i ve výzkumu piva.“

Pavel Dostálek vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou (VŠCHT) v Praze, obor Kvasná chemie a bioinženýrství. Absolvoval pedagogickou stáž na Dublin City University v Irsku a v roce 1996 úspěšně dokončil jako nejlepší absolvent mezinárodní kurz Technologie v potravinářství na Hebrew University v izraelském Rehovotu. Roku 2007 se habilitoval na Vysoké škole chemicko-technologické Praha v oboru biotechnologie a v roce 2012 byl jmenován profesorem v oboru biotechnologie. V současné době pracuje a přednáší předměty pivovarství a sladařství na Ústavu biotechnologie na VŠCHT. Je autorem více než stovky odborných článků, řady patentů a spoluautorem několika knižních publikací.

 „Spousta lidí si myslí, že pivo je obyčejný nápoj, o kterém se nedá nic studovat. Je to řemeslný nápoj a s pomocí vědy teprve dnes nacházíme vysvětlení, proč je nutno některé procesy dělat přesně tak, jak je dělávali naši předkové,“ říká o své disciplíně profesor Dostálek.

Svou vědeckou činnost soustředil na oblast koloidní, senzorické a mikrobiální stability piva, využití odpadních kvasnic a vývoj nových analytických metod, technologií a výrobků. Mezi nejvýznamnější práce patří vývoj metod, které umožní stanovit obsah těžkých kovů a oxidu siřičitého v pivu. Dále se podílel na vývoji a testování metody pro stanovení obsahu prolaminových štěpů v pivu, která po aplikaci vedla k formulaci principů výroby bezlepkového piva. Dalším úspěchem byl vývoj a aplikace polyamidového sorbentu pro odstranění zákalotvorných polyfenolů z piva. Byl vedoucím týmu, který sekvenoval a kompletoval genom průmyslového kmene pivovarských kvasinek českého původu.

Během celé své kariéry nezapomínal ani na propagaci prospěšných účinků piva – studium obsahu křemíku v pivu, obsahu polyfenolu v surovinách a propagaci unikátnosti českých odrůd chmele. Tato práce byla završena technologiemi na výrobu piva se zvýšeným obsahem chmelových polyfenolů a výrobu potravního doplňku, který výrazně snižuje vedlejší příznaky menopauzy.

O Ceně českého sládka F. O. Poupěte

Cena F. O. Poupěte je od roku 2012 každoročně udílena Českým svazem pivovarů a sladoven. Jedná se o ocenění za mimořádný přínos českému pivovarství, sladařství a jeho návazným odvětvím, včetně počinu z oblasti vědy a výzkumu. Mezi dosavadní laureáty této ceny patří např. humpolecký pivovarník Stanislav Bernard, Karel Kosař, ředitel Výzkumného ústavu pivovarsko-sladařského a spoluautor zavedení CHZO České pivo nebo Gabriela Basařová, profesorka na VŠCHT a autorka řady knih o pivovarství a sladařství.

Datum: 
Středa, 23. Září 2015