Český svaz pivovarů a sladoven

oznamuje, že vyhlašuje výběrové řízení na pozici výkonného ředitele Českého svazu pivovarů a sladoven.

Český svaz pivovarů a sladoven udělil Ceny českého sládka Františka Ondřeje Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazných odvětví v České republice 2013. Stalo se tak na slavnostním večeru, který se konal pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla. Cenu českého sládka F.O. Poupěte získal  Ing. Vilém Nohel.

Český svaz pivovarů a sladoven udělil Ceny českého sládka Františka Ondřeje Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazných odvětví v České republice 2013. Cenu  získal také RNDr. Karel Kosař, CSc.

Český svaz pivovarů a sladoven udělil Ceny českého sládka Františka Ondřeje Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazných odvětví v České republice 2013. Stalo se tak na slavnostním večeru, který se konal pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla. Jednou ze tří oceněných byla RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.

České pivovary v loňském roce zaznamenaly mírný růst produkce. Celkové prodeje vzrostly o necelá tři procenta. Nejvíce mírnému růstu pomohl export a nečekaný zájem o pivní mixy. Celkem pivovary uvařily 18 milionů hektolirů piv. Do zahraničí bylo podle údajů vyvezeno na 3 miliony hektolirů, což je nárůst o devět procent. Jedná se o nejvyšší nárůst vývozu od roku 2006.

Stránky