Splňuje-li někdo nároky na osobnost, která celý svůj život zasvětila vědě a výzkumu a je plně respektována svými kolegy, spolupracovníky i lidmi z výroby, patří k nim nepochybně Ing. Miroslav Kahler, CSc.

Ing. Miroslav Kahler, CSc., a Ing. Richard Paulů byli uvedeni do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. Toto nejvyšší ocenění, které významným odborníkům, vědcům a manažerům uděluje Český svaz pivovarů a sladoven (www.cspas.cz) bylo dnes na Svatováclavské slavnosti českého piva předáno oběma osobnostem za celoživotní práci v oboru.

Gabriela Basařová byla 26. září 2002 uvedena do síně slávy českého pivovarnictví a sladařství. Gabriela Basařová absolvovala Vysokou školu chemicko technologickou v Praze a její specializace kvasná chemie a bioinženýrství se jí stala nejen celoživotním zaměstnáním, ale i posláním. Po absolutoriu nastoupila do rodné Plzně do tehdejších Plzeňských pivovarů n.p., kde pracovala v letech 1957-1967.

Není dnes úplně běžné, aby někdo při ohlédnutí za svou profesní kariérou mohl konstatovat, že měl možnost být nejen při rozvoji tak významné komodity, jakou je české pivo a slad, ale navíc tento proces přímo ovlivňoval a byl u všech významných vývojových změn. Toto štěstí nepochybně měl a vlastně stále má Ing. Ivo Hlaváček, CSc., který byl 26.

Stránky